nieuwsbrief
Geef u op!
zoeken
Zoeken!

Contactgegevens

Bereikbaar: 
dagelijks van 9-12 uur

 

Adres:
Stichting Fonds Bijzondere Noden Huizen (SFBNH)
p/a Maatschappelijk Werk

Oranje Nassauplein 100

1272 KV  HUIZEN

Email:
info@fondsbijzonderenodenhuizen.nl

 

Website:
www.fondsbijzonderenodenhuizen.nl

 

 

 

Sponsors

Steun aan het fonds

 

Particulieren en bedrijven kunnen het fonds steunen.

 

Wilt u met uw bedrijf een steentje bijdragen? Uw bijdrage komt gegarandeerd goed terecht!
Bedrijven die overwegen het Fonds te steunen, bijvoorbeeld vanwege een jubileum of in plaats van een kerstpakket te verstrekken, kunnen contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, mw. J. Bakker-Klein.

 

U kunt ons structureel steunen, maar ook een eenmalige bijdrage is zeer welkom. U kunt een gift overmaken op rekeningnummer 3399.04.909, t.n.v. Stichting Fonds Bijzondere Noden te Huizen.

 

© Stichting Fonds Bijzondere Noden 2009