nieuwsbrief
Geef u op!
zoeken
Zoeken!

Contactgegevens

Bereikbaar: 
dagelijks van 9-12 uur

 

Adres:
Stichting Fonds Bijzondere Noden Huizen (SFBNH)
p/a Maatschappelijk Werk

Oranje Nassauplein 100

1272 KV  HUIZEN

Email:
info@fondsbijzonderenodenhuizen.nl

 

Website:
www.fondsbijzonderenodenhuizen.nl

 

 

 

Stichting Fonds Bijzondere Noden Huizen (SFBNH)

Sinds 1989 kunnen erkende hulpverlenende organisaties in Huizen voor hun cliënten een beroep doen op de Stichting Fonds Bijzondere Noden. Dit geldt voor instellingen op het terrein van maatschappelijk werk, jeugd-, ouderen- en geestelijke gezondheidszorg. Om de financiële nood van de cliënt op te lossen wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van de zgn. voorliggende voorzieningen. Bieden deze voorzieningen geen oplossing dan kan er een beroep gedaan worden op het Fonds Bijzondere Noden. Om de procedure te vereenvoudigen en toegankelijker te maken is de gemeente Huizen met Amaris Christelijk Maatschappelijk Werk (CMW) overeengekomen dat de uitvoering van het fonds per 1 januari 2009 bij Amaris CMW ligt.

Doelstelling
Het bieden van financiële hulp aan inwoners van Huizen, die om welke reden dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen en voor wie (wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer of niet voldoende beschikbaar zijn.

De aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan door erkende hulpverlenende organisaties Download aanvraagformulier

 

Lees meer

    

© Stichting Fonds Bijzondere Noden 2009