nieuwsbrief
Geef u op!
zoeken
Zoeken!

Contactgegevens

Bereikbaar: 
dagelijks van 9-12 uur

 

Adres:
Stichting Fonds Bijzondere Noden Huizen (SFBNH)
p/a Maatschappelijk Werk

Oranje Nassauplein 100

1272 KV  HUIZEN

Email:
info@fondsbijzonderenodenhuizen.nl

 

Website:
www.fondsbijzonderenodenhuizen.nl

 

 

 

Aanvraagformulier

Voor het aanvraagformulier klikt u op het pdf-bestand.

 

Let op:

1) Het formulier kan uitsluitend ingevuld en ondertekend worden door een hulpverlener van een geregistreerde hulpverlenende organisatie ten behoeve van een ingezetene van Huizen. De aanvraag dient mede te worden ondertekend voor akkoord door de cliënt.
2) De relevante bewijsstukken worden meegezonden (zie aanvraagformulier);
3) De toelichting weergeven op briefpapier van de hulpverlenende organisatie;
4) Hulpverlening is niet mogelijk ten aanzien van schuldsaneringen, medische behandelingen en reiskosten;
5) Een bijdrage in de kosten van levensonderhoud kan worden verstrekt indien cliënt tijdelijk niet in staat is de dagelijkse levensbehoeften (boodschappen etc.) te betalen.

 

De bijdrage heeft een incidenteel karakter.

© Stichting Fonds Bijzondere Noden 2009